Cürcani Kimdir,Hayatı

Cürcani Kimdir,Cürcani (Fahrüddin Esad), iranlı şair (XI. yy.).

Cürcani Hayatı

Bazı tarih kaynaklarından Selçuklu hükümdarı Tuğrul Beyin yanında bulunduğu anlaşılan Cürcanî, 1054-1055 yıllarında Pehlevî dilinde yazdığı Vîs u Ramin adlı mesnevisi ile tanınır.

Mesnevinin bas tarafında selçuklu tarihiyle ilgili bilgiler vardır.

Şair, eserinde, romantik duygular yanında, kahramanlık niteliklerine de yer verir.

XVI. yy. divan şairlerinden Lâmiî Çelebi bu eseri, Veys ü Râmîn adiyle manzum olarak türkçeye çevirdi.

Bir cevap yazın