Curragh Olayı

Curragh Olayı 1914 başlarında, «Home Rule» projesine kargı direnmek amacıyla Ulster Protestanları silâhlandılar; İngiliz hükümeti çeşitli askeri birlikleri harekete geçirdi.

Bu tutumu ile. zor kullanarak Ulster’ci Curragh Olayımuhalefeti kırmak istediği düşüncesini yarattı.

Curragh kampında karargâh kurmuş olan tugay, kuzeyde yeni mevkilere yerleşmek üzere hareket emri alınca, subayların çoğunluğu ve bu arada tugay kumandanı general Gough, protestan milislerle çarpışmaktansa görevlerinden ayrılmayı uygun buldular (20 mart 1914).

Aynı dönemde meydana gelen olayların en çok dikkat çekeni oîan bu oiay, Britanya ordusunda ağır basan düşünceyi açıkça ortaya koymuş oldu.

Bir cevap yazın