Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Cüz Nedir,Ne Demek | Ansiklopedik Bilgi |

Cüz nedir kısaca,Cüz nedir nasıl okunur,Cüz nedir din,Cüz Nedir,Cüz Ne Demek,Cüz (ar. cüzy). Esk. Kısım, parça.

Yirmi sayfadan ibaret yazma eser.

Bir kitabın bir veya birkaç formalık kısmı.

Cüz-i mütemmem, tam olan, sahik olan parça.

Cüz kesesi, eskiden mektep çocuklarının Tebareke ve Amme gibi Kur’an cüzlerini veya elifbayı mektebe götürmek için boyunlarına astıkları çanta vazifesini gören, deriden veya kumaştan sırma işlemeli kese.

Eski miras hukukunda cüz, asabe mirasçılarından olan ve ölünün veya babasının veya baba tarafından büyük babasının araya kadın karışmayan erkek füruudur.

Mütemmim cüz, mahallî Örfe göre, bir şeyin esaslı bir unsurunu teşkil eden, o şey yok edilmedikçe, bozulmadıkça veya değiştirilmedikçe ondan ayrılamayan parçalar. (Bir kalemin ucu, bir otomobilin tekerlekleri gibi, arsa üzerindeki bina da mütemmim cüz’dür.

Asıl şeye ilişkin tasarruflar kendiliğinden mütemmim cüz’e de etkili olur.) Şâyi cüz, bir mal varlığının veya mal varlığı unsurunun belirli bir bölümü ile sınırlı olmayıp, bütününe ilişkin olan hisse (pay).

Bir yanıt yazın