Cyrano de Bergerac Hayatı | Biyografi |

Cyrano de Bergerac Hayatı (Savinien DE), fransız yazarı (Paris 1619-1655).

Küçük soylular sınıfındandı. (Bergerac adı ilede-France’taki küçük bir aile malikânesinden gelir.) Orduya girdi, fakat Arras kuşatmasında ağır yaralandığı için askerliği bırakmak zorunda kaldı.

Bu sırada Gassendi’den ders aldığı söylenir.

Sonra, 1653’te, Arpajon dükünün sarayına girdi, iki yıl sonra, çatıdan kopan bir kalasın başına düşmesi yüzünden öldü.

İki tiyatro eseri yazdı. Bunlardan La Mort d’Agrippine (Agrippine’in ölümü) [1653] yüksek dramatik değer taşıyan bir trajedidir.

İkinci oyunu Le Pedant Joue (Oyuna Gelen Ukala) [1654] baslığını taşır.

Ağırı bir hayal canlılığını yansıtan bu komediye Moliere büyük önem verirdi.

En sevilen eserleri iki romanıdır: Histoire Comique des Etats et Empires de la Lune (Ay’daki Devletlerin ve imparatorlukların Gülünç Tarihi) [1657] ve Histoire Comigue des Eıais et Empires dit Soieil (Güneş’teki Devletlerin ve imparatorlukların Gülünç Tarihi) [1662J.

Ay’da ve Güneş’te yapılan bu hayali geziler, John Wilkins ve Francis Godwİn’in bu türdeki eserlerine benzer.

Ama Cyrano bunlara tabiat ve siyaset konusunda vardığı gözüpek görüşleri katmıştır.

Leıtres’de (Mektuplar), kasıtlı olarak, aşırı ölçüde istiare yapar.

Bu yolla yavan, renksiz ve cansız bulduğu klasik nesre kargı çıkmak ister.

Bir cevap yazın