Daidalos Kimdir

Daidalos Kimdir,Girit kralı Mİnos’un hizmetinde, birçok canlı heykelden başka, Labyrinthos’u da onun yaptığı kabul edilmektedir.

Söylentilere göre, yaptığı inek heykelinin içine giren Pasiphae, kendini kutsal boğaya vermiş, buna kızan Knossos kralı.

Daidalos’u Labyrinthos’a hapsetmiş, fakat Daidalos, oğlu ikaros ile birlikte, tüy ve baîmumundan yaptığı kanatları takınarak Labyrinthos’tan kaçmıştır.

Daidalos’un mimar ve heykelci olarak yetişmesinin sırrı Mısır medeniyetini bilmesindedir.

Onun Sicilya’da, bütün Doğu Yunanistan’da, özellikle Atina’da kaldığı, Erekhteus ve Theseus ile akrabalığı olduğu ileri sürülür.

Daha sonraları, Daidalos bütün yeni buluşları ortaya koyan (kanallar, mimar ve heykelci âletleri, tahta ve değerli maden işleme tekniği), insan bakışına anlam ve gövdesine hareket veren ilk sanatçı sayılmıştır.

Eskiçağ kaynakları, Mısır Hephaiatos’ıı, Girit Atherta’sı ve Korinthos Herakles’i adlı heykellerin Daidalos tarafından yapıldığını bildirir.

Arkaik yunan sanatında Girit-Rodos sanat okulunun kurucusu olarak gösterilir.

Bir cevap yazın