Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Bilim

Daktilo,Çeşitleri,Tarihçesi | Tarih Bilgileri |

Daktilonun anlamı,Daktilonun icadı,Daktilonun parçaları,Daktilonun geçmişten günümüze değişimi,Daktilonun buluş hikayesi,Daktilonun bölümleri,Daktilo Hakkında Bilgiler,Bir klavye aracılığıyla harekete getirilen harfleri mürekkepli bir sistem yardımıyla kâğıda basarak yazı yazan makina.

Daktilonun Tarihçesi

7 Ocak 1714’te İngiltere kraliçesi Anne. İngiliz mühendisi Henri Mill’e icat ettiği «matbaa harflerinden daha net ve okunaklı harfler basan makinenin beratını verdi.

Ancak bu buluğun gerçekleştiğini görmek için XIX. yy. ortalarını beklemek gerekiyordu.

1828!de Detroit’li William Austin Burt «Tipograf» denilen ilk daktilo makinesi’ni yaptı. El yazısından çok daha ağır yazan bu tek makine de, 1836’da bir yangın sırasında harap oldu.

Bundan sonraki yıllarda «yazı piyanosu» veya «yazıcı telgraf» gibi denemeler yapıldıysa da pek başarılı olmadı.

Bulunuşundan kırk yıl sonra. 1867 eylülünde Cristofer Sholes, ilk pratik daktilo makinesini gerçekleştirdi ve beratını ancak 1868 haziranında alabildi.

1873’te Remington’un yaptığı ilk sanayi modeli, standart bir dikiş makinesi üzerine yerleştirilmişti.

Şaryo, dikiş makinesi pedalına benzeyen bir pedalla döndürülüyordu.

Ancak makinenin, giderilmesi gereken iki önemli kusuru vardı: yalnız büyük harf yazılabiliyordu ve yazılar çok silikti. Üstelik de büyük ve pahalı olduğu için, hiç bir zaman piyasaya sürülmedi.

Sholes’un buluşunu yeniden ele alan Remington, Underwood, Smith ve Royal gibi bazı firmalar, daha önce sayılan çeşitli kusurları yavaş yavaş düzelterek, bugün kullanılan daktilo makinelerine benzeyen makineler yaptılar.

Makinesini görmesi için Sholes tarafından Milwaukee’e davet edilen Thomas Edison, heyecanlanarak, bir gün daktilo makinelerinin elektrikle çalışacağını söyledi.

Gerçekten kısa bir süre sonra, daktiloda ellere düşen işi hafifletmek için uğraşan Edison, ilk elektrikli daktilo makinesini yaptı (çubuk, bir elektromıknatısla hareket ettiriliyordu).

1914’te James Field Smather, bir motorla çalışan ve gerçekten kullanışlı olan ilk daktilo makinesini düzenledi.

Çeşitli denemelerden sonra 1930 yılında, seri imalâta geçilen elektrikli daktilo makinelerinin ilk modeli satışa çıktı.

International Business Machine tarafından yapılan ve hızlı yazmayı sağlayan bu model öylesine başarı kazandı ki, firmaların çoğu, Henri Mill’in ilk projesini gerçekleştirmek için, harfler arasında eşit aralıklar bulunan ve elektrikle çalışan bir model üstünde çalışmaya başladı.

Daktilo makinelerinde şu parçalar bulunur:

1.üstünde değişik sayıda tuşlar bulunan klavye. Bu tuşlar harfleri, sayıları veya noktalama işaretlerini basmaya yarar;

2.bir şerit ve bu şeridi harekete geçiren cihazdan meydana gelen mürekkepli tertibat. Şerit ya pamuk, ipek, naylon gibi kumaşlardan (tek veya çift renkli) ya da kâğıttan (tek renkli) olur.

Çift tertibatlı bazı makinelerde kumaş kâğıt şerit birlikte kullanılabilir;

3.ray üzerinde hareketli şaryo. Şaryo, yapılacak işin şekline göre değişik çapta ve sertlikte, genellikle kauçuktan bir bask silindirini taşır.

Her firma, şaryo ölçüsü değişen çeşitli daktilo makineleri yapar.

Bazı markalarda ise, makinenin tip değişse bile şaryo ölçüsü hep aynıdır;

4.saf İsveç demirinden yapılan ve siyanürle sertleştirilen kabartma harfler takımı Harflerin boyu ve aralığı küçük olan «Pıca» ve «Elit» tipleri en çok kullanılan harlerdir.

Kullanılışına göre daktilo makineleri iki bölüme ayrılır: büro makineleri, yarı büro makineleri, portatif makineler.Hangi tip ten olursa olsun bütün makineler ya mekanik olarak veya elektrikle çalışır.

Mekanik Daktilo

Mekanik daktilo makinesinin işlem, prensibi.

Parmağın tuşa vurmasıyle, bir kaldıraç tertibatı, tuşa bağlı olan harfi seritin üzerine düşürür.

Şerit de, silindire sarılmış olan kâğıt üzerinde bir iz bırakan Her harf vuruluşundan sonra şaryo otomatik olarak ilerler.

Makinenin çalışmasın sağlayan diğer elemanlar da klavye üzerin de bulunur: harf aralığı; tabülatör v.d. Vuruğun kuvvetli ve düzgün olması, makineyi kullananın tuşlara iyi basıp basmamasına bağlıdır.

Elektrikli daktilo makinesi

Elektrikli daktilo makinesi. işleme pren sibi mekanik daktilolarla aynı olduğu hal de. daktilo yazanın tuşlara vururken harcadığı enerji yerine, akım sarfiyatı az bi elektrik motorunun sağladığı enerjiden ya rarlanılır.

Tuşa yapılan vuruş doğrudan doğruya harf çubuğuna iletilmez.

Harf çubu ğunun görevi, devamlı olarak dönen kauçuk bir silindiri bir eksantriğe değdirmektir.

Makinedeki her harf, her İşaret için ayrı bir eksantrik bulunur.

Bir yanıt yazın