Dalmaçya Tarihi

Dalmaçya Tarihi,Dalmaçya’da Pharos’lu Demetrios yönetiminde imparatorluğa bağlı bir devlet kurdu.

Demetrios, Roma’ya ihanet edince fetih başladı, 157’de devam etti ve Augustus zamanında tamamlandı; Augustus Dalmaçya’yı illyria’nın iki eyaletinden biri haline getirdi.

Eyalet Roma’nın savaş alanı oldu (eyalet valisinin oturduğu Salona’da roma kolonileri; iader; Narana).

Dalmaçya romalıların kadastrosunu muhafaza eder. V. yy.dan itibaren Bizans’a boyun eğen Dalmaçya’yı. VII. yy.m başından itibaren slavlar ve Avarlar işgal etti.

Eyalet Bizanslılar ve Franklar, sonra da Venedikliler, Hırvatlar ve Macarlar arasında uzun süre çekişmelere yol açtı.

1420-1797 Yılları arasında Venedik tarafından işgal edildi ve Venedik cumhuriyetini değerli mahallî kay-naklarıyle (kereste, zift) besledi.

Deniz faaliyeti Venedik yararına geriledi; ama tarım özellikle Türk kesiminden göçen hıristiyan Islaylar sayesinde gelişti.

Dalmaçya, Venedik‘in Bonapart tarafından alınmasından I813‘e kadar İllyria eyaletlerinin bir bölümü oldu, sonra Avusturya’ya geçti.

XIX.yy.da ülkede iki siyasî eğilim hüküm sürdü: Avusturya’nın desteklediği ilhak eğilimi ve italyan irredentistrzo hareketi ile de ilişkisi olan muhtariyetçilik. Birinci Dünya savaşı ortasında İtalya ve Yugoslavya tarafından üzerinde hak iddia edilen Dalmaçya.

Rapallo antlaşmasıyla (1920) Zdar (Zara) limanı ve Darnaro adası hariç Yugoslavya’ya verildi; bu ada ve limanı alan İtalya. A.B.D. ile yaptığı 10 şubat 1947 anlaşmasından sonra ikisini de Yugoslavya’ya bıraktı.

Bir cevap yazın