Daltonizm Nedir

Daltonizm Nedir,Daltonizm (Kendisinde de bulunan bu hastalığı ilk olarak tanımlayan İngiliz fizikçisi Dahon’un adından fr. daltonizme). Oftalmoloji.

Ya bütün renkleri (akromatopsi) veya birkaç rengi, özellikle de kırmızı ile yeşili (asıl daltonizm) birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu.

Daltonizm çok nadir hallerde sonradan olur (görme aygıtı travmaları) ve bu takdirde bazen iyileştirilebilir; fakat hemen hemen doğuştan olma veya soydan geçmedir ve bu takdirde tedavisi imkânsızdır.

Son zamanlarda yapılan genetik araştırmalar, soydan geçme hallerinde hastalığın Mende] kanunlarına uygun olarak geçtiğini göstermiştir.

Daltonizmin hiç bir tehlikesi yoktur, fakat bu hastalığın bulunduğu kimselerin kırmızı ve yeşil işaretlerin kullanıldığı bazı meslekleri (demiryolu, denizcilik) seçme imkânını ortadan kaldırır.

Çoğu zaman kişi, hastalığını bilmez; hastalık hali çeşitli renkte ipek yumaklarla veya çeşitli renkte tablolarla (İshihara tabloları) meydana çıkarılır.

Kırmızı ve yeşili karıştırma şeklindeki daltonizmden (aneriıropsi) başka, nadir olmakla beraber bir de maviye karşı körlük (asiyanopsi) vardır.

Gece kuşları ile köstebeğin sadece griden koyu kahverengiye kadar soluk renkleri görebildiği sanılmaktadır (poliakromatopsi).

Son zamanlarda yapılan araştırmalar bu bozukluğun sebebinin ağ tabakada bulunduğunu göstermiştir; ağ tabakadaki koni ve çomak hücreleri renkli ışıklara karşı değişik tepki gösterirler.

Koni hücreleri en uzun titreşimlere kırmızı ve turuncu), çomaklar ise en kısa titreşimlere (yeşil-mavi ve mor) tepki gösterir.

Ayrıca, Helmoltz her koni İle her çomağın göz sinirinden ayrı ayrı birer tel aldığını ortaya koymuştur.

Daltonizmi açıklayabilmek için hasta olan kişide kırmızı renk konilerine veya yeşil renk çomaklarına giden sinir tellerinden birinin veya her ikisinin bulunmadığı düşünülebilir.

öyle ki bu yokluk yüzünden kişi yeşili kırmızıdan ayırt edemez, ikisini birbirine karıştırır veya bunları hiç bilmez. Hastalığın konilerle çomaklardaki ayrılığın tam olmayışından ileri geldiği de söylenebilir.

Bir cevap yazın