Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Damadzade Ebulhayr Ahmed Efendi Kimdir | Tarih |

Damadzade Ebulhayr Ahmed Efendi Hayatı,Damadzade Ebulhayr Ahmed Efendi Kimdir Osmanlı şeyhülislamı (İstanbul 1666-1742).

Babası, şeyhülislam Minkarîizade Yahya Efendinin damadı olduğu için, kendisine Damat zade denilmiştir.

Damadzade Ebulhayr Ahmed Efendi Hayatı

Bursa ve İstanbul kadılığına, Anadolu kazaskerliğine, üç defa da Rumeli kazaskerliğine getirildi.

24 Şubat 1732’de Paşmakçızade’nin yerine şeyhülislam oldu.

Meşihatı sırasında, çok ihtiyar bulunduğundan, fetvaların altına imza yerine mühür basmak, ilk defa onun zamanında ortaya çıktı.

Ekim 1733’de emekli oldu.

Büyük dere, Kefeli köy’de bulunan yalısının karşısındaki mescide bir mimber ilave ettirdi.

Sütlüce İskelesi meydanına da bir çeşme yaptırdı.

Bir yanıt yazın