Damat Mahmud Celaleddin Paşa Kimdir | Biyografi |

Damat Mahmud Celaleddin Paşa (1853-1903) Osmanlı devlet adamı, şair, yazar.

Kaptanıderya Hüsrev Paşanın kölelerinden Gürcü Mehmed Halil Rıfat Paşanın oğlu.

Abdülmecid’in kızlarından Seniha Sultan ile evlendi.

Şûrayı Devlete üye oldu, sonra vezir rütbesiyle Adliye nazırlığına getirildi (1877).

Ancak Abdülhamid II’nin idaresini tenkit ettiği için görevinden alındı.

Oğulları prens Sabahaddin ve Lutfullah Beylerle Avrupa’ya kaçtı (1899). Orada padişah aleyhine propaganda yaptı.

Bu sebeple saray tarafından rütbesi alındı ve idama mahkûm edildi.

Roma’da, Paris’te, Londra Ye Brüksel’de yokluk içinde yaşadı.

Meşrutiyetten sonra (1908) cenazesi oğlu prens Sabahaddin tarafından İstanbul’a getirildi. (Asaf mahlası ile şiirlerinin bulunduğu Divan’ı vardır.)

Bir cevap yazın