Damat Mehmed Ali Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Damat Mehmed Ali Paşa Türk devlet adamı (Hemşin 1813-istanbul 1868).

Hemşinli Damat Mehmet Ali Paşa Hayatı

Kaptanıderya Ahmed Paşanın yardımıyla Enderuna girdi (1827).

üçüncü ve ikinci mabeyinci, ferik, Şûrayı Askeri üyesi (1837) ve Tophane feriki oldu (1838).

Tophane müşiri olunca (1844) Abdülmecid’in kızkardeşi Adile Sultan ile evlendi (1845).

Bir süre sonra kaptanıderya oldu.

1848’de bu görevden ayrıldı; aynı yıl içinde tekrar tayin edildi.

Serasker (1849) ve üçüncü kere kaptanıderya (1851), Ali Paşanın azledilmesinden sonra sadrazam oldu (3 ekim 1852).

Sadrazamlıktan ayrılınca ikinci kere seraskerliğe tayin edildi (13 mayıs 1853).

Ancak azline Mustafa Reşit Paşanın sebep olduğunu düşünerek medrese öğrencilerini ayaklanmaya kışkırttığından Reşit Paşanın ısrarıyla azledildi.

Bazı suistimalleri de görüldüğü için Kastamonu’ya sürüldü (1854).

Affedilerek dördüncü defa kaptanıderyalığa getirildi (1855).

Abdülmecid tarafından bu görevden uzaklaştırıldı fakat, aynı yıl yeniden kaptanıderyalığa getirildi.

Tophane, Askeri Mühimmat ve Hazinei Hassa nazırlıklarıyla birlikte Mabeyin müşiri oldu (1861).

1863’te azledildi.

İki yıl bir görev alamadı; sonra Tanzimat meclisi üyesi oldu.

1866’da altıncı defa kaptanıderyalığa getirildi.

Bir yıl sonra kaptanıderyalık, Bahriye nazırlığı olunca açıkta kaldı.

Yeniden Tanzimat meclisine memur oldu; bu görevdeyken öldü.

Bir cevap yazın