Damat Mustafa Rasih Efendi Kimdir,Hayatı

Damat Mustafa Rasih Efendi Türk kazaskeri (Çankırı ? – İstanbul 1684).

Şeyhülislâm Minkarizade Yahya Efendinin kızıyla evlendiği için Damat lakabıyla anıldı.

öğrenimini İstanbul’da yaptı.

Çeşitli medreselere müderris oldu.

Selânik (1663 -1664), Bursa (1665-1667), Mısır (1668-1669), Mekke ve İstanbul (1670) kadılıklarında bulundu.

Anadolu kazaskerliğine getirildi (1670).

1672’de bu görevden azledildi ve Rumeli kazaskerliği payesiyle Eyüp kadısı oldu; kendisine Gelibolu kazası arpalık olarak verildi (1674).

Bir cevap yazın