Damgan Camii,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Damgan Camii İran’da tarihi camii,750-786 Yılları arasında Abbasiler tarafından yaptırıldı, öbür adı Damgan CamiiTarihane’dir (Allahın evi). Caminin avlusu, üç yandan birer sıra revakla çevrilmiştir.

Sağ ve soldaki revaklar altışar, öbürleri beşer kemerlidir.

Yedi şahmı bulunan camide, beşik tonozla örtülü satımlardan ortadaki, öbürlerinden daha geniştir.

Camiin içindeki ve revaklardaki sütunlardan yedisi ayaktadır.

Büyük bir kısmı yıkık durumda olan caminin tuğladan ve çini süslemeli minaresi, Selçuklular zamanında yapılmıştır.

İslâm mimarîsinin başlangıcına ait bilgi vermesi bakımından önemlidir.

Bir cevap yazın