Danca Nedir,Nerede Konuşulur

Danca Nedir,Kuzey Cermen dil ailesinden dil.Danca İsveççe ile birlikte kuzey dillerinin doğu öbeğini meydana getirir.

Dancanın tarihi şu bölümlere ayrılır:

1. Ruma Dancası (600-1100)

2. Klasik Danca (1100-1350)

3. Orta Danca (1350-1525)

4. Yakın Danca (1525-1700)

5. Yeni Danca (1700’den itibaren)

Genel çizgileriyle ele alındığında Runa Dancası dönemi aynı döneme rastlayan İsveççe ile aynıdır; çünkü, genellikle, Dancadaki değişiklikler daha eski devrelere rastlar.

Danimarka bir yenilik merkeziydi ve başlattığı yenilikler yavaş yavaş kuzeye doğru yayıldı.

Klasik Danca döneminde dil, vurgusuz a, e, i ünlülerinin e’ye dönüşmesiyle İsveççeden kesinlikle ayrılmaya başladı.

Klasik Danca dönemi hızlı ve köklü değişimlerin meydana geldiği dönemdir; bu dönemde Dancanın en büyük özelliği olan mizmar darbesi gelişti. Klasik Dancada (Orta Dancada da olduğu gibi), Aşağı Almancanın etkisi çok fazladır.

Yeni Danca döneminde yazı dili yerleşti, modern Danca dönemindeyse yabancı unsurların pek çoğu atıldı.

Danca, harfleri yönünden tsveççeye ve Norveççeye çok benzemesine rağmen bugün telaffuz yönünden bu dillerden çok farklıdır.

Bir cevap yazın