Dandanakan Savaşı,Nedenleri Sonuçları,Önemi

Dandanakan Savaşı Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Selçuklular ile Gazneliler arasında gerçekleşen, Selçukluların başarısıyla sonuçlanan muharebe(1040).

Dandanakan Savaşı Nedenleri Sonuçları ve Önemi

Dandanakan SavaşıBu zafer Büyük Selçuklu imparatorluğunun kurulusuna temel oldu. Selçukluların bağımsızlıklarını elde edişleri Gazne devletinin itibarını sarsmıştı.

Harizm valisi Altuntaşoğlu Harun, Selçukluları Horasan’ın fethi için teşvik ederek Gaznelilere karsı isyan etti. Karahanlı hanedanından Böri Tekin, Tohalistan ve Hattulan taraflarına, 1038 yılında bir akın yaptı.

Onunla Ali Tekin oğulları arasında başlayan gerginlik, Gaznelilerin işine yaradı.

Gazneli Sultan Mesud, 1038’de 60 savaş filinin yer aldığı büyük bir orduyla Gazne’den Belh’e hareket etti.

Bir orduyu Herat’a, başka bir orduyu da Merv üzerine gönderdi. Gazneliler Selçukluları ve Türkmenleri tamamıyla ezmek kararındaydılar.

Sultan Mesud, Belh’e vardığı zaman Çağrı Bey, Talekan, Fâryâb ve Şapûrgan’ı istilâ ediyordu.

Sultan Mesud, nisan ortasında ‘Serahs’a yürüyen 70 000 süvari ve 30 000 piyadelik ordusuyla onu takip etti, iki ordu 15 mayıs 1039’da karşılaştı.

Selçuklular çöle çekilmek zorunda kaldılar. Bu iklime alışık olmayan gazne ordusu takibe girişemedi.

Uzun süren çatışmalardan sonra geçici bir anlaşma yapıldı. Bu sürede Selçuklular Türkistan’dan gelen Oğuzlar ile birleşerek güçlendiler.

Sultan Mesud, hazırlıklarını tamamlayarak 12 kasım 1039’da tekrar harekete geçti.

1040 Mayısında ilk çarpışmalar başladı. Selçuklular hafif süvari kuvvetleriyle saldırarak su kuyularını kullanılmaz hale getirdiler.

Dandanakan Savaşı Sonuçları

Gazne ordusu su bulabilmek amacıyla Dandanakan hisarına çekilmek zorunda kaldı.

Buradaki kuyular da işe yaramaz duruma getirilmişti. Gazne ordusunda disiplin bozuldu.

Meydan muharebesi üç gün sürdü. Susuzluk, yorgunluk, açlık yüzünden dağılan Gazneliler tam bir bozguna uğradılar.

23 Mayıs 1040 cuma günü kesin zafer kazanıldı. Sultan Mesud, 100 süvari ile savaş meydanından güçlükle kurtuldu. Gazne ordusu bütün hâzinelerini, mallarını, silâhlarını bıraktı.

Bundan sonra Selçukluların karşısjına çıkacak önemli bir kuvvet kalmadı; bu zaferle Selçuklu devletinin kuruluşu kesinleşti.

Savaşın sonunda Sultan Mesud Horasan’ı tamamıyla Selçuklulara terk etti. Bagımsızlıklarını kazanan Selçuklular bu tariften sonra İslâm ülkelerini ele geçirmeye başladılar.

Bir cevap yazın