Dandanakan | Tarih Bilgileri |

Dandanakan,Merv yakınlarında bir kalenin adı.,

Küçük bir şehir olmasına karşılık güçlü istihkâmları vardı.

Selçuklularla Gazneli Mesud I arasındaki savaş burada oldu (1039).

1158’de Oğuzlar tarafından yağma edilerek yıkıldı.

XIII.yy.da yaşayan coğrafyacı Yakut, bu ilin yıkıntılarını gördüğünü yazar.

Bir cevap yazın