Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Danişmend Gazi Kimdir,Hayatı,Destanı | Biyografi,Tarih |

Danişmend Gazi Kimdir,Danişmendliler’in kurucusu kabul edilen Türk komutan.

Danişmend Gazi Hayatı

Haçlılarla yaptığı savaşlar yüzünden Batı’da Tanışman, Danişman, Daliman, Tanuşman adlarıyla anılır.

Danişmentname’ye göre Battal Gazi soyundan sayılır.

Başka bir söylentiye göre Malatya emîri Ömer bin Ubeydullah bin Mervan’ın (öl. 863) oğludur.

Danişmend Gazi Destanı

Danişment Gazi’nin Anadolu fatihi Sultan Süleyman bin Kutulmuş’un dayısı olduğu da söylenir.

Ermeni tarihçilerine göre ermeni asıllıdır ve Bizanslıların baskısı sonucu İran’a giderek Müslümanlığı kabul etmiştir.

Rum tarihçileri de aynı görüşü paylaşırlar.

Hakkında en doğru bilgiyi veren arap tarihçileri, onun Türkmenler arasında danışmanlık (öğretmenlik) yaptığını ve sonradan beyliğe kadar yükseldiğini yazarlar.

Anadolu’nun fethinde, islâm dininin yayılmasında büyük yararlıklar gösterdi.

Bizanslılarla yaptığı savaşlarla beyliğinin sınırlarını genişletti, 1100’de Kılıç Arslan I ile üç büyük haçlı ordusuna karşı başarıyla çarpıştı.

Esir ettiği Antakya prensi Bohemond’dan aldığı fidyenin yarısını vermediği için Kılıç Arslan I tarafından öldürüldü (1104).

Bizanslılar, Haçlılar ve Ermenilerle yaptığı başarılı savaşlar sonucu efsanevî bir kahraman haline geldi.

Hakkında Danişmentname adlı destan doğdu.

Bir yanıt yazın