Darülmuallimin | Nedir,Tarihçesi,Amacı | Osmanlı Tarihi |

Darülmuallimin Nedir,Tarihçesi,Kuruluş Amacı,Osmanlı’da 1848-1924 yılları arasında faaliyet gösteren erkek öğretmen okullarına verilen ad.

İlk dârülmuallimin İstanbul’da, Fatih’te, şimdi ilkokul olarak kullanılan bir binada açıldı (1848).

Darülmuallimin Tarihçesi

Amacı rüştiyelere (ortaokul) öğretmen yetiştirmekti.

1868 ve 1890 yıllarında dârülmuallimin programında bazı yenilikler yapıldı, iptidaî (ilkokul), rüştiye (ortaokul) ve idadî (lise) okullarına öğretmen yetiştirmek üzere üç bölüme ayrıldı.

Dârülmuallimini Aliye (Yüksek öğretmen okulu) adını taşıyan yüksek kısmın dersleri dârülfünunda (üniversite) veriliyordu.

İkinci Meşrutiyet’ten sonra, 1909 yılında İstanbul Dârülmuallimini geliştirilerek bir meslek okulu haline getirildi; İstanbul’dan başka şehirlerde de yalnız ilkokul öğretmeni yetiştirmek için dârühnualliminler açıldı.

İstanbul Muallim mektebi ise, dârülmuallimini iptidaiye, dârülmuallimini tâliye ve dârülmuallimini âliye olmak üzere üç şubeli ve yatılı büyük bir meslek okulu düzenine sokuldu.

Tedrisat Mecmuası’nı (öğretim Dergisi) yayımladı; değerli meslek adamları yetiştirdi.

1924 Yılında Dârülmuallimin’in adı önce Erkek Muallim mektebine, sonra da Erkek öğretmen okuluna çevrildi.

Bir cevap yazın