Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

David Leon Cahu | Biyografi |

David Leon Cahu fransız yazarı ve tarihçisi (Haguenau, Alsace 1841-Paris 1900).

İşe yazarlıkla başladı, Fransa’nın birkaç ünlü dergisinde incelemeler yayınladı.

Sonra, 1870 Prusya-Fransız savaşına gönüllü olarak katıldı.

1876’da Mazarine kütüphanesinin müdürlüğünü yaptı.

Fransız Milli Eğitim bakanlığınca 1878, 1880, 1881 yıllarında, Doğu ülkelerine inceleme gezilerine gönderildi.

Bu yıllarda Türk-Moğol dili ve edebiyatı alanlarında geniş çaplı çalışmalar yaptı.

Doğu bilimleri kongrelerine bildiriler sundu.

Doğuda yaptığı gezilerde, daha çok türk tarihi, türk dili ve özellikle Orta Asya Türkleri ile ilgili araştırmalarda bulundu.

Bu inceleme ve araştırmalarını İntroduction â l’Histoire de l’Asie, les Turcs et les Mongoles (Asya Tarihine Giriş, Türkler ve Moğollar) adı altında yayınladı (1896).

Ayrıca Türkler üstüne Hassan le Janissaire (Yeniçeri Hasan) [1891], La Banniere Bleue, Aventures d’une Musulman, d’un Chretien et d’un Paien â l’Epoque des Croisades et de la Conquete des Mongoles (Mavi Sancak.

Haçlı seferleri ve Moğol Saldırısı Zamanında bir Müslüman, bir Hıristiyan ve bir Putperestin Başından Geçenler), iki roman yayınladı.

Bu eserlerin İkincisi 1912’de «Gök Sancak» adıyla Necip Âsim, 1933’te «Gök Bayrak» adıyla Galip Bahtiyar tarafından türkçeye çevrildi.

Cahun, XIX. yy. sonlarında başlayan ve XX. yy. başlarında hızlanan «Türkçülük-Milliyetçilik-Turancılık» hareketleri üzerinde derin etkiler yaptı.

Tarih araştırmaları dışında başlıca romanları: Les Aventures du Capitaine Magon ou une Exploration Phenicienne Mille Ans avant l’Ere Chretienne (Kaptan Magon’un Serüvenleri veya İsa’dan Bin Yıl önce Fenikelilerin bir Araştırma Gezisi) [1875], Les Pilotes d’Ango (Ango Kılavuzları) [1878], Voyage aux iles Feroe (Froyer Adalarına Gezi) [1879], Voyage en Syrie et dans la Montagne des Ansaries (Suriye ve Ansari Dağlarında Gezi) [1879], Excursions sur les Bords de l’Euphrates (Fırat Kıyılarında Geziler) [1884], La Vie Juive (Yahudi Hayatı) [1885], Les Rois de Mer (Deniz Kralları) [1887].

Bir yanıt yazın