Dede Korkut Kimdir,Özet | Türk Tarihi,Biyografi |

Dede Korkut Hakkında Bilgi – Özet,On iki, on üç, on dördüncü asırlarda doğu anadolu’ya gelip yerleşmiş olan oğuz Türkleri arasında anlatılan destan yollu halk hikâyelerini kitâb-ı dede korkud alâ lisân-ı tâife-i oğuzân adlı kitabında toplayan kişi.

Dede Korkut aynı zamanda Kopuz’un, yani  Saz’ı icat eden kişi olduğu sanılır.

Kitab-ı Dede Korkut alâ Lisan-ı Taife-i Oğuzân’da (Oğuzlarım Diliyle Dede Korkut Kitabı) verilen bilgiye göre Hz. Peygamber zamanına yakın yıllarda yaşamıştır.

Hikâyelere göre, Oğuzlar sık sık ona akıl danışırlar, gelecekten haber verdiğine inanırlardı; kopuz çalarak hikmetli sözler söylerdi.

Tarihî kaynaklarda, Oğuzname’ye ait metinlerde ve halk söylentilerinde Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı, Hz, Peygamber’e elçi olarak gönderildiği, Oğuzlar arasında İslâmlığı yaydığı; şair, hakîm, ermiş, kam şahsiyeti taşıdığı, Oğuz Hana vezirlik yaptığı anlatılmaktadır.

Şaman Oğuzlar arasında yaşamış ünlü bir ozan ve kam olan Dede Korkut’a ait söylentiler, müslüman Oğuzlar tarafından İslâm geleneğiyle birleştirilmiştir.

Siriderya kıyısında, Derbend yakınlarında. Cebel-i Erbain’de, Ahlat’ta Dede Korkut’a ait olduğu söylenen mezarlar vardır.

Bir cevap yazın