Defterdar İskender Çelebi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Defterdar İskender Çelebi Kimdir,(öl. 1535), 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamı.

Mâliyeden yetişti.

Vezir Ahmed Paşanın tavsiyesi ile başdefterdar oldu.

Irekeyn seferinde tecrübesinden yararlanılmak üzere Kanunî tarafından, sadrazam İbrahim Paşaya kethüda tayin olundu.

Bu sefer sırasında, birçok işlerde onun sözü yürüdü; Sadrazam ile arası açıldı.

Ordu Hemedan’a varmadan görevinden azledilerek Bağdat’ta asıldı.

İskender Çelebi zenginliği ve kölelerinin çokluğu ile ünlü idi.

Sadrazam Ahmed Paşa, vezir Piyale Paşa, beylerbeylerinden Hülagû Paşa, Behram Paşa ve Rus Hasan Paşa onun köleleri idi.

Bir cevap yazın