Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Değirmentepe Höyüğü (Malatya) | Tarihi Yapılar Malatya |

Değirmentepe Höyüğü Değirmentepe Höyüğü’nde, Aşağı Fırat Kurtarma Projesi kapsamında 1978-1986 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Ufuk Esin tarafından kurtarma kazıları yapıldı.

Malatya – Değirmentepe Höyüğü

Araştırmaları ODTÜ, TEKDAM parasal açıdan destekledi.

Höyük günümüzde Karakaya baraj gölünün suları altındadır.

Kazı çalışmaları sonucunda üç kültür katı saptanmıştır: Ortaçağ, Demir Çağı ve Kalkolitik.

Değirmentepe’de kazı çalışmalarının yanı sıra arkeometri araştırmaları da yapılmış, Fırat ırmağının zaman zaman taşması nedeniyle yerleşmenin sular altında kaldığı ve tabakalar arası boşluklar doğduğu saptanmış, sel birikintilerinin oluşturduğu tabakalar belirlenmiştir.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Oğuz Erol’un yönetimindeki çalışmalarda.

Değirmentepe yerleşmelerinin oturduğu alçak, konglomera tepenin Alt Pleistosen’den kaldığı anlaşılmış, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Metin Özbek’in iskeletler (üstünde yaptığı incelemelerde de ilgi çekici sonuçlar elde edilmiştir: Kalkolitik Çağ’dan 24, Demir Çağı’ndan 14, Ortaçağ’dan 49 iskeletin araştırılmasında yaş ortalamasının 34,4 olduğu, 50 yaşına ulaşabilmiş tek bir kişi bulunduğu anlaşılmıştır.

Değirmentepe kazılarında elde edilen maden filizi, cüruf ve madensel yapıtlar ile ortaya çıkarılan bakır işleme iplikleri, maden teknolojisinin gelişmişliğini göstermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Hadi Özbal’m bakır cürufları üstünde yaptığı analizler sonucunda, oksitli ya da karbonatlı bakır filizlerinin işlendiği ortaya konmuştur.

Bir yanıt yazın