Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Deli Hüsrev Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Deli Hüsrev Paşa Kimdir,Mısır valisi ve Rumeli beylerbeyi (öl. 1583).

Vezir Deli Hüsrev Paşa

Bosna’lıdır. Sarayı Hümayunda yetişti.

Kapıcılar kethüdası iken Konya valiliğine tayin edildi (1550).

Diyarbekir (1555), Halep (1565) beylerbeyliği yaptı.

Bir süre sonra Şam, sonra da Rumeli beylerbeyliğine getirildi.

Mısır valiliğine tayin edildiyse de bu görevde yirmi iki ay kaldı (1569).

Vezir oldu (1571); ikinci vezirliğe kadar yükseldi.

Bir yanıt yazın