Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Demircihöyük | Tarihi Yapılar Eskişehir |

Demircihöyük Eskişehir İl merkezinin 25 km. batısında, Çukurhisar İlçesi’nin kuzeybatısında bilecik-eskişehir il sınırında yer alan bir höyük

Demircihöyük Eskişehir

1975-1978 yılları arasındaki kazı çalışmaları Prof. Kurt Bitterin koordinatörlüğünde, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden Dr. Manfred Korfmann tarafından yönetildi.

Kuzeybatı Anadolu’nun maden çağlarının başlangıcı hakkında önemli bilgiler veren Demircihöyük’te ilk yerleşme Kalkolitik Çağ’da gerçekleşmiştir.

Höyük, İlk Tunç Çağı’nın başlarına ait bir yerleşmenin dolgu tabakasına oturmuştur.

Araştırmalar batıdan akan çayın büyük ölçüde aşınmaya neden olduğunu ortaya koymuştur.

Ana toprak, günümüzdeki ova düzeyinden yaklaşık 7-8 m aşağıdadır.

Aşınma sırasında toprakla örtülmüş bulunan Neolitik Çağ yerleşmesinin varlığı, ilk Tunç Çağ kalıntılarıyla birlikte ele geçen buluntularla kanıtlanmaktadır.

Bir yanıt yazın