Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Denis Papin Kimdir,Hayatı ve Araştırmaları

Denis Papin Biyografi, Denis Papin Hayatı, Denis Papin Yaptığı Çalışmalar,Denis Papin Kimdir Hayatı ve Araştırmaları Fransız fizikçisi ve mucidi (Chitenay, Blois yakınlan 1647 – Londra 1714).

Angers’de kendi kendine tıp okudu, 1673’te Paris’e geldi ve Huygens’in yardımcısı oldu.

Denis Papin Hayatı

Denis Papin
Denis Papin, Fransız fizikçisi ve mucidi (Chitenay, Blois yakınlan 1647 – Londra 1714).

1675’te, o devredeki araştırmalarının sonuçlarını biraraya getiren bir muhtıra yayınladı: Nouvelles Experiences sur le Vide, Avec la Description de s Machines qui Servent â le Faire (Boşluk Üstüne Yeni Deneyler ve Boşluk Yaratma Makinelerine Dair Bilgi).

Huygens tarafından İngiltere’ye gönderildi, orada Böyle ile çalıştı.

İkinci bir silindir ekleyerek hava boşaltma makinelerini geliştirdi; boşluk etkisinden yararlanan bir püskürtme tabancası yaptı; emniyet supabını icat ederek (1679), Papin tenceresi diye de ahılan ı buharlı tencere’yi yaptı.

1680’de Krallık Fizik demeğine girdi.

Denis Papin Yaptığı Çalışmalar

Nantes fermanının yürürlükten kaldırılması üstüne, Fransadan dan kesin olarak ayrılmak zorunda kaldı.

Marburg üniversitesinin Matematik kürsüsüne davet edildi.

Yerleştiği Kassel’de ilgi değer cihazlar icat etti: maden ocaklannı havalandırmak için merkezkaç vantilatör, pencere camlan için döküm fırınları, tuzları kurutmak için makineler, ocak körükleri.

Ama asıl hedefi, bir buhar makinesi yapmaktı.

Descriptions et Usages de la Nouvelle Machine â Elever l’Eau (Su Seviyesini Yükseltme Makinesinin izahı ve Kullanılışı) adlı muhtırasında (1687), bir pistonun alternatif hareketiyle işleyecek makinenin ilk açıklamasını yaptı.

Denis PapinDaha sonra (1707) ayrıntılarıyla anlattığı bu makine, hava basınçlı makinelerin ilk örneğidir: içinde bir pistonun gidip geldiği düşey bir silindirin dibine konulan su ısıtılır; gerilimi atmosfer basıncına ulaşan su buharı pistonu kaldırır; o zaman su soğumaya bırakılır ve piston, bir makara aracılığıyla bağlı olduğu ağırlıkları kaldırarak eski yerine iner.

İngiltere’de Savery ve Newcomen 1705’ten itibaren pistonlu buhar makinelerini gerçekleştirdilerse de, Acta Fruditorum’larındaki açıklamalarıyla Papin onların da öncüsü sayılır.

1707’de Kassel’de ilk buharlı gemiyi yapan Papin, Ingiltere’ye dönmeyi tasarladığı bu geminin Fulda üzerinde denemelerini yaptı.

Ne var ki gemi, Minden yakınlarında (Hannover), işlerinin bozulacağını düşünen mavnacılar tarafından parçalandı.

Papin İngiltere’ye döndü, yeni araştırmalara giriştiyse de, malî imkânları gittikçe azaldı. Unutulmuş olarak, sefalet içinde öldü.

Bir yanıt yazın