Denizlili Mehmed Tevfik Efendi Kimdir,Hayatı

Denizlili Mehmed Tevfik Efendi İlköğrenimini Denizli Değirmenönü medresesinde yaptı.

İstanbul’da Fatih camii dersiâmlanndan Hafız Şakir Efendiden icazet aldı, imtihan vererek aynı camide öğretime başladı (1892).

Suriye vilâyetine vaiz tayin edildi (1899). Daha sonra İstanbul’da Fatih camiinde öğretime başladı. (1907).

Fatih Akdeniz Çifte Ayakkurşunlu medresesinde müderrislik yaptı (1909-1911). Hareketi hariç derecesine yükseldi.

Son görevi Şahn medresesi arap edebiyatı mualimliğiydi. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1918-1921).

Bir cevap yazın