Derisi Dikenliler

Derisi Dikenliler Denizyıldızları (denizyıldızı ve yılanyıldızı), denizkestaneleri, denizlaleleri, denizhıyarları ve insanoğlu yeryüzünde belirmeden çok önce sönmüş fosil türlerin üç sınıfı, bütün denizlerde geniş çapta yeralan deniz hayvanları olarak derisi dikenliler (Echinoderma) şubesini oluştururlar.

Derisi Dikenliler Özellikleri

Bu hayvanlar her şeyden önce, çok özel yapılarıyla göze çarparlar; bütün hayvanlar dünyasında, eksensel bakışım ya da beşli tipte ışınsal bakışım gösteren ve iki yanlı bakışım göstermeyen canlılar yalnızca bunlardır; bedenleri gerçekte beş eşit kesime ayrılabilir.

Aralarından pek çoğunda bir ön bölüm ve bir art bölüm ayırdetmek olanaksızdır; hattâ bir baş bölgesi bile zor bulunur: Yani ne kuyruk, ne de baş vardır!

Bütün derisi dikenliler de, derinin altında, denizyıldızlarında olduğu gibi bütünüyle birbirine kaynamış durumda kalker bölümler bulunur. Tümünde, çoğunlukla gözle görülebilen ve çifte işlevi olan, bir tür yumuşak borular (ambulakral ayaklar) vardır; bunlar yalnızca hareketi sağlamakla kalmaz, yiyecekleri yakalamaya da yararlar.

Genellikle ucu çekmenli pek çok küçük çıkıntıdan oluşan bu ayaklar, yalnızca derisidikenlilerde görülen su boruları sistemindeki boru ağından giren deniz suyuyla şişebilen ve büzülebilen dikilgen organlardır. Denizyıldızlarına gelince, onlar çekmenli ayaklarla değil, dikenleriyle yer değiştirirler.

Derisi dikenliler de bir dolaşım sistemi, bir sindirim aygıtı ve ilkel bir sinir sistemi de vardır. Sindirim aygıtı, bazılarında eldiven parmağı gibi uzantıları bulunan bir torba biçiminde, bazılarında az ya da çok dolaşık bir boru biçimindedir. Geniş bir iç boşluk (sölom), sindirim sisteminden bağımsız olarak, dolaşım sistemine özgü görevlerin çoğunu yerine getirir.

Derisi dikenliler de erkek ve dişi ayrıdır. Döllenme suda gerçekleşir; yumurtlayıcı olan bu hayvanların kurtçukları, bir dizi kirpik sayesinde yüzer, erişkinleşmeden önce önemli ölçüde başkalaşma geçirirler ve her parçadan başka hayvanlar oluşur Deniz- kestaneleri ile denizyıldızlarında süreç çok hızlıdır.

Bu hayvanların tümü kıyı bölgelerinde yaşadıkları gibi, 5 000 metre derinliğe kadar derin denizdiplerinde de yaşarlar.

Planktonlarla ve organik maddelerle beslenirler; yılanyıldızları ve denizyıldızları gibileri etçildirler; küçük istiridyeleri, olduğu gibi yutabilirler. Günümüzde yaşamakta olan derisi dikenliler in 6 000 kadar çeşidi vardır; bunlardan denizkestaneleri ve denizhıyarları yenilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir