Derviş Emin Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Derviş Emin Paşa Kimdir,(Mehmed Emin) Türk bilim ve devlet adamı (İstanbul 1817-1878).

Mühendishaneyi bitirince Avrupa’ya gönderildi.

Bir süre Londra ve Paris’te kaldı ve Maden Teknik okulunu bitirdi.

Türkiye’ye dönünce Keban ve Ergani madenleri başmühendisi oldu.

Harp okulunda fizik, kimya öğretmenliği ve mirliva rütbesiyle okul müdürlüğü yaptı.

Bir süre sonra ferikliğe yükseldi ve Meclisi Vâlâ üyesi oldu (1847).

1861’de Petersburg elçiliğine tayin edildi.

Daha sonra Maarif Meclisi başkanlığında (1862), Askerî Okullar nazırlığında (1867), Şûrayı Devlet üyeliğinde, Halep ve Ankara valiliklerinde bulundu.

Abdülaziz zamanında müşirliğe yükseldi.

İstanbul’da açılan Darülfünunun ilk yıllarında fizik öğretmenliği yaptı.

Usul-i Hikmet-i Tabiiye (Fizik ve Kimyada Usul) ve Kimya adlı eserlerinden başka siyasetle ilgili Müzekkire (Muhtıra) adlı bir kitabı vardır.

Bir cevap yazın