Derviş Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Derviş Paşa Kimdir,Derviş Paşa (asıl adı Mehmed), Osmanlı sadrazamı (öl. 1606).

Derviş Paşa Hayatı

Bosnadan devşirilerek getirildiği Bostancılar ocağında yetişti.

Ahmed I zamanında Bostancılar kethüdalığından bostancıbaşılığa yükseldi.

Ahmed I’in annesi Handan Sultanın telkinleriyle padişahın en güvenilir adamı oldu.

Bir süre İstanbul muhafızlığına getirildi ve beylerbeyi rütbesini aldı.

Başarı gösteremeyince bu görevden uzaklaştırıldı, fakat padişahın isteği üzerine vezirlik rütbesiyle kaptanıderyalığa getirildi.

Sadrazam olabilmek için aleyhinde tertiplere giriştiği Lala Mehmed Paşanın ölümüne sebep oldu.

1605’te sadrazamlığa getirildi.

1606’daki İran seferinin yönetimini Deli Ferhat Paşaya vererek kendisi İstanbul’da kalmaya çalıştı.

Hareketleri sarayda tedirginlik uyandırdı, Sunullah Efendi ile padişahın hocası Mustafa Efendinin Ahmed I’i uyarmaları üzerine öldürüldü.

Bir cevap yazın