Develi Ovası | Özellikleri | Coğrafya Bilgileri |

Develi Ovası,İç Anadolu bölgesinde Erciyes dağının güney ve güneybatısında ova.

Develi Ovası Özellikleri

Develi ve Yeşilhisar kasabaları arasında, doğudan batıya uzunluğu yaklş. 35 km, kuzeyden güneye uzunluğu yaklş. 1 100 m-1 150 m yüksl.

Develi OvasıYukarı Kızılırmak bölgesinin en geniş ovasıdır.

Tuz gölü ve çevresindeki bataklıklardan sonra İç Anadolu’nun en büyük bataklığı olan Sultan sazlığı bölgeye uzun müddet zarar verdikten sonra kısmen kurutulmuştur.

Develi ovası tektonik bir çöküntü alanıdır.

Bu alan ile ovayı kuşatan dağ ve platolar arasında Pliyosen sonu ve Kuaterner çağlarında yeni kırılmalar meydana gelmiş, çöküntülerden sonra ortaya çıkan çukur bölgeler Toroslar ve Erciyes gibi yükseltilerden inen akarsuların yığdığı kil, kum, çakıl v.b. ile dolmuştur.

Bu alüvyonlar bazı kesimlerde 20-30 m’yi bulur.

Alüvyonlu düzlüklerin yanında dik ve kayalık yamaçlar yer alır.

Ovada yıllık yağış yaklş. 400 mm’dir.

Yağış mevsimlerinde ve karın erimesi sırasında taşkınlar meydana gelir.

Sazlık ve geçici göller belirir (Yay gölü, Kurbağa gölü, Deve gölü v.b.). Toprak örtüsü birçok yerde 1 m’yi bulur; nemli ve bol humuslüdür.

Bazı yerler kumlu, killi ve biraz çakıllıdır.

Yüzeyde birkaç mm kalınlıkta yer yer tuzlu, çorak toprak özelliği de görülür.

Kuzeydoğu ve kuzeybatıda tuzlu topraklar daha fazladır.

Toprağın yüzde 12,5’i çoraktır.

Uzun yıllar bataklıklarla kaplı kalan Develi ovasında geniş yerleşme alanları yoktur.

Nüfus yoğunluğu km2’ye 2-3 kişi kadardır.

Yamaçlara yakın bölümlerde tarla ve bahçe tarımı yapılır.

Niğde ve Kayseri çevresiyle Uzun yayladan gelen davarcılar, eylül-nisan aylarında koyun sürülerini Develi ovasında barındırırlar.

Kayseri’de pastırma yapımı için yetiştirilen sığır sürüleri de temmuz-ekim aylarında Develi ovasında beslenir.

Bir cevap yazın