Devletşah Kimdir,Hayatı,Tezkiresi

Devletşah Kimdir,(Alaüddevle Bahtişah Gazi Semerkandî) Türk yazarı (Semerkant 1431-1495 ?).

Devletşahın Hayatı

Önce Şahrun, sonra Ebulkasım Babür’ün saraylarında bulundu, ömrünün sonunu çiftliğinde geçirdi. İdarenin düzensizliğinden de yakındığı Tezkiret-üş-Şuara (Şairler Tezkiresi) adlı eserinde çağının şair ve bilginleri üstüne bilgi verir.

Devletşah Tezkiresi Nedir

Eser, on arap şairine ait bir önsöz, yüz kırk üç İran şairini konu edinen yedi tabakat (yedi nesil), Herat sarayının altı büyüğü ile Hüseyin Baykara’yı anlatan sonuç bölümlerinden meydana gelir.

Devletşah tezkiresi kendisinden sonraki bu tür eserlere örnek olmuştur.

Eserin çeşitli yazma nüshaları vardır. D.E.G. Browne tarafından 1901 yılında karşılaştırmalı baskısı yayımlanmıştır. Hoca Fehim Efendinin 1259’da İstanbul’da basılan Sefinet-üş-Şuara’sı (Şairler Gemisi), Devletşah tezkiresinin kısa bir tercümesidir. Tam olarak 1952’de Türkçeye çevrildi ve yayımlandı.

Bir cevap yazın