Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand Alman filozofu (Floransa_1889-New York 1977). A.Hildebrand’ın oğlu, önce Dietrich von HildebrandMünih’te, 1940’tan sonra da New York’ta profesör oldu. E. Husserl ve M. Scheler’in fenomenoloji akımına bağlandı.

Başlıca eserleri: İdee der sittlichen Handlungen (Ahlâkî Davranışlar Kavramı) [1916]; Metaphysik der Gemeinschaft (Toplumun Metafiziği) [1930]; Liturgie und Persönlichkeit (Lıtürji ve Kişilik) [1933]; Sittliche Grundhaltungen (Ahlâka Dayanan Temel Davranışlar) [1954].

Bir cevap yazın