Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Dilenci Tarikatı | Ansiklopedik Bilgi |

Dilenci Tarikatı Bu tarikatların yönetmelikleri, gerek tarikat keşişlerinin, gerek bağlı oldukları manastırların her türlü mal, mülk veya servet sahibi olmalarını yasaklar; geçimlerini ancak sadaka ve bağışla sağlayabilirler.

İncil’in ilkelerine uygun yaşamak maksadıyla kurulan bu hıristiyan tarikatları ilk olarak XIII. yy.da görülür (fransiskenler, dominikenler, augustinuscular v.b.).

Bir yanıt yazın