Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Dilkaya Höyüğü (Van) | Tarihi Yapılar Van |

Dilkaya Höyüğü Van il merkezinin 24 km. güneybatısında Edremit ilçesinin Dilkaya Köyü’nün batısında yer alan bir höyük.

Van – Dilkaya Höyüğü

İÖ III. bin-yıldan Ortaçağ’a kadar yerleşilen Dilkaya’da, 1984’te Ege Üniversitesi’nden Doç. Altan Çilingiroğlu’nun başkanlığında başlatılan araştırmalar, Ege Üniversitesi, Van Müzesi ve Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları Merkezi’nin ortak projesidir.

Kazılar, höyükte ve 200 m kuzeydeki mezarlık alanında gerçekleştirildi.

Kazılar sırasında bulunan iskeletler üstünde yapılan incelemeler sonunda yerleşmede Akdeniz ırkı yanında Alp ve Dinar ırklarının da yaşadığı anlaşıldı.

0-6 yaş arası çocuk ölümlerinin yüksek olduğu yerleşmede, yetişkin ölümlerinin çoğunun 30 yaşın altında gerçekleştiği saptandı.

Üst katlardaki mezarlardan çıkarılan iskeletlerde yüzde 10 dolayında diş çürüğüne rastlandı.

Kemik dokusunda erime ve delinmeye neden olan rahatsızlıklar ile kireçlenme türü hastalıklar belirlendi.

Höyükte bulunan 35 yaşındaki bir erkek iskeletinin kafatasında, multiplmiyelom denilen bir tür kanser sonucu oluşan delikler görüldü.

Oda mezarlardan çıkarılan küçük bir çocuk iskeletinde, hidrosefali saptandı.

Kum mezarlardan çıkarılan. biri 25-30 yaşlarında, öbürü 40 yaşındaki iki erkek iskeletinin kafatasındaysa trepenasyon (“pencere” açma ameliyatı) delikleri belirlendi.

Bir yanıt yazın