Direklerarası Nedir,Tarihi

Direklerarası Nedir,İstanbul’un XIX. yüzyıldaki en önemli kültür eğlence ve sanat merkezlerinden biri.Yolun bir kısmı tahta sütunlarla kaplı olduğu için bu adı alan cadde, sonraları değişmiştir.

İstanbul’da ilk tiyatro Gedikpaşa semtinde kurulduğu halde 1880’den sonra Direklerarası ilk plana çıkmış, tiyatrolar, karagöz ve ortaoyunları, pehlivanlar, meddahlar hep bu semtte toplanmışlardır.

Beyazıt’tan Şehzadebaşı’na kadar uzanan yoldaki kahvelerin her birinde ramazanlarda saz takımları çalmaya başlar, meddahlar kahvelerde, tiyatrolar kiraladıkları genellikle büyük kahve biçimindeki oyun salonlarında temsiller verirlerdi. 1880’den sonra Direklerarası’na birçok tiyatro binası yapıldı.

Bunlar arasında en ünlüleri, Mınakyan tiyatrosu, Abdürrezzak tiyatrosu, Kel Hasan tiyatrosu, Kavuklu Hamdi, Şevki ve Küçük İsmail’in temsiller verdikleri binalardı.

Şimdiki şehir tiyatrosunun (Dârülbedayi) ilk çekirdeği Direklerarası’ndaki Letafet apartmanında atıldı.

Dârülbedayi’den ayrılan Muhsin Ertuğrul ve arkadaşları ünlü «Ferah tiyatrosu»nu da bu semtte kurdular.

Eski Direklerarası’nın bir özelliği de, Ramazan’ın başlamasıyla birlikte semtin bir piyasa mahalli haline gelişiydi.

Yayalardan başka Direklerarası’nı paytonlar da doldurur, semt özellikle akşamüstleri tam anlamıyla bir bayram yeri görünüşü alırdı.

Yapılan istimlâkler şehir eğlence hayatının yavaş yavaş Beyoğlu ve Şişli’ye kaymasıyla Direklerarası eski canlılığını kaybetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir