Divin Antik Kenti,Tarihi

Divin Antik Kenti Kars merkeze 42 km bir yerde antik kent.Arsakid hanı, Küçük Husrev II (323-339), Aros kıyısındaki başkent yerine, Husrevagert adı verilen tepede bir saray yaptırdı; zamanla çevre gelişti ve genişledi. Divin şehri kuruldu.

Arsakidler ülkesi 387’de İranlılarla Romalılar arasında bölüşülünce Divin, Sasanilere bağlanan Arsakid’in başkenti olarak kaldı.

Son Küçük Arsakid hanı Artaşeş’in (423-430) tahttan indirilişinden sonra Sasanî Merzbanlarının başkenti (430-462), 924 yılına kadar, Khalkedon (Kadıköy) konsilinin yönetiminden ayrılan katolik Gregoryusçuluğun merkezi oldu.

Bir ara Mesleme oğlu Habib’in eline geçti (642), Emevîler çağında Azerbaycan ve Ermeniyye emirlerinin kışlağı oldu (693).

Divin beyleri, Selçukluların Anadolu seferlerinde öncülük ve kılavuzluk görevi yaparak yararlık gösterdiler.

1064’te Alparslan Ani ilini alınca buranın beyliğini de Şâvûr’un oğlu Minuçihr’e verdi.

Selçuklu sultanı Berkyaruk ile kardeşi Tapar arasında Divin kapıları önünde kanlı bir savaş oldu (1103).

Tapar, Ani’ye kaçtı. Berkyaruk’un ölümünden sonra, başlarında Kızıl Bey bulunan Türkmenler Divin’i aldılar.

Alparslan’dan yardım alan Minuçihr, Kızıl’ı öldürerek Divin’e yerleşti. Bagratlı Giorgi III, 1162’de Divin’i alınca yaktı yıktı, altmış bin kişiyi esir olarak götürdü. Sonra şehir başka bir Türkmen beyliğinin eline geçti (1163-1207).

Son Divin emîri İzzeddin Balaban, Zakare ordusuna yenilince şehir Bagratlıların eline geçti (1207).

Daha sonra Harizmşah Celâleddin şehri aldı ise de (1225), Cengizli devletinin eline geçmesini önleyemedi.

Bu tarihten sonra şehrin önemini kaybettiği, halkın burayı terk ettiği sanılır.

Bir cevap yazın