Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Doğan Kuban Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Doğan Kuban Kimdir Türk mimarlık tarihçisi.1977 – 1979 arasında Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Enstitüsü’nde «Harvard Fellow» olarak görev yaptı.

1980 – 1981’de Massachusetts Institute of Technology’de İslam mimarlığı üzerinde dersler verdi.

Doğan Kuban1978’den beri Ağa Han Uluslararası Mimari ödülü yürütme komitesi üyesidir.

1969 – 1983 arasında Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği, 1980 – 1983 arasında başkan yardımcılığı yaptı.

Doğan Kuban Kitapları

Türk ve İslam Sanatı Üzerine Denemeler (1982), Mac Millan Encylopedia of Architects’de Sinan maddesi (1982), Müslim Religious Architecture, Part II (1983).

Bir yanıt yazın