Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Dolmabahçe Camii,Mimarisi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Dolmabahçe Camii İstanbul’da, Dolmabahçe semtinde Bezmiâlem Valide Sultan tarafından mimar Nikogos Balyan’a yaptırılan cami (1853).

Dolmabahçe Camii Mimari Özellikleri

Dolmabahçe CamiiBarok ve rönesans üslûbundadır.

Kare planlı ana mekânı dört kemer üzerine oturtulan bir kubbe ile örtülüdür.

Mihrap ve mimberi kırmızı somakidendir.

Galata yönünde hünkâr mahfilinin denize bakan yüzünde dört sütunlu bir kapı vardır.

Caminin bu bölümlerinin planı klasik camilere benzemez.

Yapının her iki yanında gövdeleri yivli, çok ince birer minare yükselir.

Minarelerin şerefeye kadar olan bölümleri korinthos düzeninde yapılmış bir sütuna benzer.

Dolmabahçe Camii

Dolmabahçe Camii

Bir yanıt yazın