Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Dukakinzade Ahmet Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Dukakinzade Ahmet Paşa Biyografi,Dukakinzade Ahmet Paşa Kimdir (Duka da denir), osmanlı devlet adamı (?-Amasya 1515).

Ailesinin norman, fransız veya alman olduğu söylenir.

Dukakinzade Ahmet Paşa Hayatı

Büyük dedesi Jean, işkodra’da bir dukalık kurmuş, zamanla aile arnavutlaşmıştı.

Fatih Sultan Mehmed zamanında Jean’ın oğlu İstanbul’a geldi, iki oğlu müslüman olmuş, Ahmed ve Mahmud adlarını almışlardı, ikisi de saraya alındı.

Mahmud öldü.

Ahmed sarayda çabuk ilerledi ve dikkati çekti, Selim I devrinde vezir oldu.

Çaldıran savaşında (1514) Padişahla beraberdi; bir ara sadrazamlık yaptığı rivayet edilir.

Amasya’da çıkan yeniçeri ayaklanmasında Selim I, Ahmed Paşayı teşvikçiler arasında saydığı için onu bizzat hançeriyle yaraladı, sonra da öldürttü.

Oğlu Mehmed Paşa Mısır beylerbeyliği yaptı (1554-1556).

Bir yanıt yazın