Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Dürri Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Dürri Mehmet Efendi Osmanlı şeyhülislâmı (İstanbul ?-öl. 1736).

Dürrîzadeler diye anılan büyük osmanlı ailesinin kurucusudur.

Tanınmış müderrislerden ders aldıktan sonra İstanbul devriye medreselerinde uzun süre müderrislik yaptı.

Daha sonra Halep kadılığına ve mart 1709’da Kahire kadılığına getirildi.

1717’de Mekke, 1719’da İstanbul kadısı oldu.

1726’da Anadolu kazaskeri olduysa da hakkındaki çeşitli şikâyetler üzerine bir yıl sonra görevinden alındı. 1730’da Patrona isyanı çıkınca Rumeli kazaskerliğine getirildi.

1734’te, Mahmud I’in güvenini kazanarak, İshak Efendinin ölümü üzerine şeyhülislâm oldu.

Bit yıl sonra hastalandığı için eli kalem tutamaz hale geldi.

Mahmud I, çok sevdiği şeyhülislâmı görevinden uzaklaştırmak istemediği için özel bir emirle imza yerine mühür kullanmasına izin verdi (1735).

Osmanlı tarihinde ilk defa rastlanan bu olaydan iki ay sonra hastalığı arttığı için görevinden alındı, son günlerini Üsküdar’daki evinde geçirdi.

Bir yanıt yazın