Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Dürrizade Abdullah Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi |

 

Dürrizade Abdullah Bey Kimdir,Şeyhülislâm (İstanbul 1867-Mekke, ?).

Dürrizade Abdullah Bey Hayatı

Fatih rüştiyesinde okudu.

Mektubi kalemine devam etti.

Kazaskerlik, Meşihat müsteşarlığı gibi hizmetlerde bulundu.

1920’de Damad Ferid Paşanın dördüncü kabinesine şeyhülislâm oldu.

Anadolu’daki Milli Hareket aleyhinde, Damad Ferid Paşanın hazırlattığı fetvaları imzaladığı için, kendini suçlu hissettiğinden, 1921’de, Maliye nazırı Reşad Bey ile birlikte İtalya’ya kaçtı.

Üç yıl sonra Mekke’ye gitti.

Yüzellilikler listesine alındı ve Türkiye’ye dönemedi.

Okuma ve çiçek merakıyla meşhurdu.

 

Bir yanıt yazın