Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi Kimdir,Hayatı

Dürrizade Mehmed Ataullah Efendi Kimdir,Osmanlı şeyhülislâmı (?-Gelibolu 1785). Şeyhülislâm Dürrîzade Mustafa Efendinin oğlu. Babasının himayesinden faydalanarak altı yaşında müderris oldu (1735).

1758’de Selânik mollası, 1764’te Mekke payesini aldı, 1769’da İstanbul kadısı oldu; daha sonra Anadolu (1774) ve Rumeli kazaskerliklerinde (1. defa 1778, 2. defa 1782’de) bulundu.

1783’te şeyhülislâm tayin edildi. 1785 Yılında azledildi; aynı yıl hac farizasını yerine getirmek üzere Gelibolu’ya gönderildi; fakat tutulduğu hastalıktan kurtulamadı, orada öldü.

Bir cevap yazın