Dürrizade Mehmed Dürri Efendi Kimdir,Hayatı

Dürrizade Mehmed Dürri Efendi Türk şeyhülislâmı (İstanbul 1814 – 1901).

öğrenimini bitirdikten sonra harici rüus payesiyle Alitûsî medresesine tayin edildi (1837).

Gebze medresesi (1840), Hazretihalit medresesi müderrisliğine getirildi (1847).

Haremeyni muhteremeyn payesini aldı (1863).

Bursa ve daha sonra İstanbul kadısı oldu (1868).

Anadolu kazaskerliği geçici müşaviri olarak görevlendirildi (1877).

1878’de Rumeli kazaskerliği rütbesine terfi ettirildi.

Bir cevap yazın