Dürrizade Seyit Abdullah Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Dürrizade Seyit Abdullah Efendi Kimdir,Şeyhülislâm (İstanbul 1769-1828).

Dürrizade Seyit Abdullah Efendi Hayatı

Babası şeyhülislâm Mehmed Arif Efendidir.

1782’de teberrüken müderris, 1793’te Galata kadısı, 1800’de İstanbul ve 1801’de Anadolu kazaskeri oldu.

Mustafa IV’ü tahta çıkaran Kabakçı Mustafa isyanından sonra, asilerin hükümet işlerine karışmayacağına ve devletin de zorbaları yok etmeyeceğine dair hazırlanan 31 mayıs 1807 tarihli hüccetin altını, kefil olarak imza edenlerin başında yer aldı.

Alemdar Mustafa Paşanın ölümüne sebep olan isyanın sonunda şeyhülislâm oldu.

İkinci şeyhülislâmlığı üç yıl sürdü; azledildi, sürgün hayatını, arpalık olarak verilen Manisa’da geçirdi.

Bir yıl sonra Mahmut II kendisini affetti.

Fakat aralarında büyük bir anlaşmazlık olan Hâlet Efendi,onu ikinci defa Manisa’ya sürdürdü.

Abdullah Efendi bu son menfadan, Abdülmecid’in doğumu (1823) münasebetiyle yapılan şenlikler sırasında kurtuldu, tekrar İstanbul’a geldi.

Üsküdar’da Tunusbağı’ndaki konağında ve Bebek’te amcasından kalan sahilhanede ikamete memur edildi. Sakin bir hayat yakarken birden Vakayı Hayriye’nin kahramanlan arasında ortaya çıktığını görüyoruz.

15 Haziran 1826’da, Yeniçeri ocağının tamamen kaldırılması için toplanan divanda, Abdullah Efendi, Padişahın sağ tarafında ve sadrazamdan sonra yer aldığı gibi, bu hususta hazırlanan hüccetin de en başına imzasını koydu.

Çok zengin, mağrur ve gösterişi seven bir insandı.

Bir cevap yazın