Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Dürrızadeler Yalısı,Mimarisi | Tarihi Yapılar İstanbul|

Dürrızadeler Yalısı İstanbul’da Boğaziçi’nin Bebek kıyısında şeyhülislâm Mustafa Efendinin oğlu şeyhülislâm Mehmed Ataullah Efendinin yaptırdığı yalı (1782).

Aynı aileden şeyhülislâm Abdullah Efendinin 1828’de ölümünden sonra, Mehmed Emin Rauf Paşa, sadrazam Âli Paşa gibi devlet büyükleri burada oturdular.

Abdülhamid II tarafından satın alınarak, hıdiv Abbas Hilmi Paşanın annesine hediye edildi; bir süre sonra yıktırılarak yerine Mısır elçiliğinin bulunduğu bina yaptırıldı.

Bir yanıt yazın