Dürrizadeler Kimdir

Dürrizadeler Osmanlı devletinde XVIII.-XIX.yy.lar arasında devletin önemli ilmiye görevlerini elinde tutan aile.

Dürrîzadelerin atası olan ilyas Efendi’nin İstanbullu olduğu biliniyorsa da hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Ailenin asıl kurucusu şeyhülislâm Dürrî Mehmed Efendidir. Oğlu Mustafa Efendi de şeyhülislâm oldu.

Mustafa Efendinin üç oğlundan Mehmed Ataullah Efendi, Mehmed Arif Efendi şeyhülislâmlığa kadar yükseldiler; küçük oğlu Mehmedf Nurullah Efendi Rumeli kazaskerliği görevinde bulundu.

XIX. yy. da Dürrîzadeler Osmanlı imparatorluğunun en yüksek ilmiye rütbelerinde görev yapmışlardır. Bu aileden Hidayetullah Efendi İstanbul kadısı, Mehmed Abid Efendi, Mehmed Dürrî Efendi Anadolu kazaskeri, Mehmed Şerif Efendi Rumeli kazaskeri oldular.

Dürrîzadelerin şeyhülislâm olan son mensubu Damat Ferit Paşanın dördüncü sadrazamlığında, Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları aleyhinde fetvalar yayımlayan Abdullah Efendidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir