Dürzilik Nedir (Kısaca) | Ansiklopedik Bilgi |

Dürzilik nedir kısaca,Dürzilik inancı nedir,Dürzilik mezhebi nedir,Dürzilik kutsal kitabı nedir,Dürzilik Nedir (Kısaca),XI. yüzyılda Suriye’de ortaya çıkan bir inanıştır.

Fatimî halifesi Hakim Bemrillah’ı tanrı sayan bu özel inanç kurucularından Anuştigin Derezi’nin adını taşır.

Bazı yazarlar ve incelemeciler bu inancı batıniliğin bir kolu saymışlardır.

Ancak sunni şeriatıyla olduğu kadar Şii-Batıni anlayışı ile de çatışan inançlar vardır.

Bu inançların başında da Tanrı’nın yeryüzüne inip Fatımî halifesi Hakim Biemrillah’ın kişiliğinde yaşadığı gelir.

Etnik durumları tam saptanamamış olmakla beraber Dürziler kendilerini arap ve müslüman olarak görürler.

Dürzi inancına göre Tann bir çok kez insan kılığında dünyaya gelmiştir.

Dürzilerin ikinci özel inançlan da Hakim’in veziri Hamza’nın ilk insan olduğu inancıdır.

Bir cevap yazın