Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Ebezade Abdullah Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi|

Ebezade Abdullah Efendi Kimdir,Ahmed I devri şeyhülislâmlarından (Balçık ?-?, 1714).

Ebezade Abdullah Efendi Hayatı

Annesi Mehmed IV’ün ebesi olduğundan Ebezade diye anılır.

Çeşitli medreselerde müderrislik, Haremeyn Evkaf müfettişliği, imparatorluğun birçok merkezinde kadılık yaptı.

1695’te Anadolu, sonra Rumeli kazaskeri oldu.

1708 ve 1712 tarihlerinde iki’ defa şeyhülislâm tayin edildi.

1711 Prut antlaşması gereğince geri gönderilmesi icap eden İsveç kralı Karl Xll’ye icabında cebir kullanılması tavsiyesinde bulunması, halk arasında hoşnutsuzluk uyandırdığı için azledildi.

Trabzon’a sürülmesi kararlaştırıldı.

Bindiği gemi fırtınaya tutularak battı.

Bir yanıt yazın