Ebu İshak İsmail Efendizade İshak Efendi

Ebu İshak İsmail Efendizade İshak Efendi Osmanlı şeyhülislâmı.Şeyhülislâm ve şair Ebu İshak İsmail Efendinin oğlu. Müderrislik ve Damat İbrahim Paşa zamanında, İstanbul’da kadılık görevlerinde bulundu.

Sonra yeni kurulan İbrahim Müteferrika matbaasında, ilk basılan kitapların musahhihliğini yaptı. Patrona Halil ayaklanmasında gizlendi. Sonra kazaskerliğe tayin edildi. Şeyhülislâm tarafından sevilmediği için, Kütahya’ya sürüldü (1732).

Bir yıl sonra Rumeli kazaskeri, arkasından şeyhülislâm oldu, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Devrinin en faziletli kimselerindendi. Şifai Şerif Tercümesi adlı risalesi ile türkçe, arapça, farsça şiirlerini ihtiva eden bir Divan’ı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir