Ebül Fazl Mehmet Efendi Kimdir,Hayatı

Ebül Fazl Mehmet Efendi Osmanlı defterdarı (İstanbul ?-Şam 1574/1575).

Yavuz Sultan Selim zamanında osmanlı hizmetine girerek önemli rol oynayan İdris-i Bitlisî’nin oğludur.

Devrinin bilginleri tarafından yetiştirildikten sonra şiir ve tarih yazılarıyla tanındı. Divanı Hümayun kaleminden maliye tezkereciliğine yükseldi.

Mısır defterdarlığında iken maliye kayıtlarında yaptığı başarılı ıslahatla dikkati çekti, imparatorluk defterdarı oldu (1566). Padişah Süleyman Fin (Kanunî) bir buyruğunun kanunlara uymadığını belirterek istifa etmek zorunda kaldı.

Bir süre sonra ikinci defa def terdarlığa getirildi (1569), bu kez belirli süre doluncaya kadar görevde kaldı (1573). Tarih, edebiyat, tıp, tasavvuf konularında eserleri, pek çok da çeviri, özet ve yorumu vardır. Şiirde Fazlî mahlâsını kullandı.

Eserleri: Hazreti Muhammed’in biyografisi o-lan Ceride-i Asâr ve Haride-i Ahbâr (Eserler ve Haberler Dergisi); moğol tarihi üzerinde Terciime-i Hulâsa-i Tarih-i Vassâf (Vassaf Tarihi özetinin Tercümesi); Kudumiye adlı Selimnâmesi, babasının eseri Heşt Bihişt’e bir ek. Ayrıca Süleyman Fin (Kanunî) cülusuna kadar gelen bir tarihi vardır.

Bir cevap yazın